martes, 3 de mayo de 2011

Entrevista a Javier Casas, nº 4 de las listas de Ciutadans al ayuntamiento de L'Hospitalet

Entrevista publicada en la revista TAXI LIBRE del sindicato del taxi de Cataluña.

Taxi libre: Quina valoració fa el seu partit de la situació actual del taxi a Catalunya?
Javier Casas: A Ciutadans creiem que el sector del taxi es troba en aquests moments en un greu estat de crisi: la diversificació progressiva del transport públic i privat, l'intrusisme típic en moments d'incertesa econòmica i l'augment de les empreses que es dediquen al transport col.lectiu resten mercat al taxi, fent perillar la seva viabilitat. A més a més, la incorporació a les flotes d'assalariats sense coneixements dels idiomes oficials amb una limitada preparació per exercir la professió, està generant una reducció de la qualitat del servei.

TL: Algunes organitzacions demanen modificar la Llei del Taxi. Estaría d'acord? En quins aspectes?
JC: Amb la Llei del taxi del 2003 les restriccions a la contractació d'assalariats desaparegueren, tot provocant el progressiu augment de cotxes explotats a doble torn, circumstància que ha sobredimensionat la oferta i ha afavorit les grans flotes. C’s promourà una llei més justa i sobretot més flexible, que atengui la necessitat de demanda dels ciutadans a cada moment, així com la viabilitat
del sector. Alhora, la regulació ha de garantir, per tant, la representació efectiva dels taxistes.

TL: El taxi s'està quedant al marge del transport sanitari. Creu que és necessari impulsar-lo en aquest sentit?
JC: La diversificació en el servei del taxi que promogui la seva viabilitat ha de ser benvinguda, estudiant-hi la seva adequació amb totes les parts implicades.

TL: Quines propostas té el seu partit per al sector del taxi?
JC: Ciutadans –Partit de la Ciutadania és conscient dels reptes per al futur que té el sector del taxi, raó per la qual ha recollit al seu programa electoral la necessitat de modificar la llei del taxi del 2003 per impulsar una reconversió del sector que millori la regulació de la professió tot garantint la seva estabilitat i rendibilitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario