jueves, 5 de mayo de 2011

Ciutadans (C's) denuncia la manca de pluralitat i neutralitat del Consell d'Administració de Ràdio i TV de L'Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat, 5 de maig de 2011. Ciutadans denuncia la manca de neutralitat del Consell d'Administració de Ràdio i TV de L'H, i dels partits polítics i entitats que el formen, ja que en la seva última reunió van decidir excloure dels seus informatius a tots aquells partits polítics que no van obtenir representació al consistori en les últimes eleccions, incomplint així la Instrucció 4 / 2011 de la Junta Electoral Central i la seva interpretació de la LOREG.Ciutadans considera que la decisió del Consell d'Administració atempta greument contra el pluralisme, la igualtat i la neutralitat informativa, a més d'anar contra la llibertat de premsa i recorda que els treballadors d'aquesta entitat pública porten anys denunciant la situació amb un rètol en els telenotícies on expressen la seva disconformitat amb la decisió del Consell.Per això, Ciutadans presentarà avui un recurs davant la Junta Electoral de Zona, confiant que facin prevaler la Instrucció de la Junta Electoral Central i respectar així la pluralitat als mitjans de comunicació públics de la ciutat. En declaracions de la coordinadora i candidata de Ciutadans a l'Hospitalet, Noemí de la Calle: "La ciutat de L'Hospitalet no pot permetre un altre any més aquest atemptat contra el dret dels ciutadans a rebre informació plural i neutral dels mitjans públics i la consegüent mala imatge que produeix que, en els informatius de la ciutat, els periodistes hagin de denunciar les injustes imposicions del Consell d'Administració de l'empresa pública. Alguns obliden que l'Hospitalet és de tots i no només de la burgesia que habita l'Ajuntament".
Ciutadans (C’s) denuncia la falta de pluralidad y neutralidad del Consejo de Administración de Radio y TV de L'Hospitalet.


L’Hospitalet de Llobregat, 5 de mayo de 2011. Ciutadans denuncia la falta de neutralidad del Consejo de Administración de Radio y TV de L'H, y de los partidos políticos y entidades que lo forman, ya que en su última reunión decidieron excluir de sus informativos a todos aquellos partidos políticos que no obtuvieron representación en el consistorio en las últimas elecciones, incumpliendo así la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central y su interpretación de la LOREG.
Ciutadans considera que la decisión del Consejo de Administración atenta gravemente contra el pluralismo, la igualdad y la neutralidad informativa, además de ir contra la libertad de prensa y recuerda que los trabajadores de esta entidad pública llevan años denunciando la situación con un rótulo en los telediarios donde expresan su disconformidad con la decisión del Consejo.
Por ello, Ciutadans presentará hoy un recurso ante la Junta Electoral de Zona, confiando en que hagan prevalecer la Instrucción de la Junta Electoral Central y respetar así la pluralidad en los medios de comunicación públicos de la ciudad. En declaraciones de la coordinadora y candidata de Ciutadans en L'Hospitalet, Noemí de la Calle: “La ciudad de L'Hospitalet no puede permitir otro año más este atentado contra el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y neutral de los medios públicos y la consiguiente mala imagen que produce que, en los telediarios de la ciudad, los periodistas tengan que denunciar las injustas imposiciones del Consejo de Administración de la empresa pública. Algunos olvidan que L'Hospitalet es de todos y no sólo de la burguesía que habita el Ayuntamiento.”
No hay comentarios:

Publicar un comentario